Platformy e-larningowe CKU Solec

E-Nauka CKU Solec
E-Nauka CKU Solec
E-dukacj@ CKU Solec
WiedzaToKapitał

Przydatne linki

Biuletyn Informacji publicznej

Podania do szkoły:

Podanie do liceum ogólnokształcącego - pobierz
Podanie do szkoły policealnej - pobierz
Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy - pobierz

Listy osób zdających egzamin z kwalifikacji zawodowych:

Lista osób zdających egzamin w dniu 22.06.2020 - kliknij
Lista osób zdających egzamin w dniu 23.06.2020 - kliknij
Lista osób zdających egzamin w dniu 26.06.2020 - kliknij
Lista osób zdających egzamin w dniu 27.06.2020 - kliknij

Sesja egzaminacyjna odbędzie się 13,14 oraz 20,21 czerwca z wykorzytsaniem platformy e-learningowej. Słuchacze proszeni są o skontaktowanie się z prowadzącymi zajęcia na platformie e-learningowej bądź poprzez mesengera, e- maila.
Harmonogram egzaminów - Sesja Lato 2020 - kliknij


Informacje:
Harmonogram indywidualnych konsultacji - kliknij !!!

Lista osób zdających maturę dzień 08.06.2020 - kliknij
Lista osób zdających maturę dzień 09.06.2020 - kliknij
Lista osób zdających maturę dzień 10.06.2020 - kliknij
Lista osób zdających maturę dzień 15.06.2020 - kliknij
Lista osób zdających maturę dzień 16.06.2020 - kliknij
Lista osób zdających maturę dzień 19.06.2020 - kliknij
Lista osób zdających maturę dzień 22.06.2020 - kliknij
Lista osób zdających maturę dzień 23.06.2020 - kliknij

Dokumenty niezbędne do odbywania praktyk zawodowych:
Umowa - kliknij !!!
Dziennik praktyk - kliknij
Zgoda - kliknij

Słuchacze kierunku Rolnik proszeni są o rozwiązanie arkusza R.03 zamieszczonego poniżej i umieszczenie odpowiedzi na karcie odpowiedzi ( również zamieszczonej poniżej). Następnie kartę odpowiedzi podpisaną imieniem i nazwiskiem proszę przesłać na adres: akozak62@wp.pl (może być skan, bądź zdjęcie).Jeżeli ktoś nie dysponuje drukarką proszę o przepisanie karty odpowiedzi.
Arkusz egzaminacyjny R.03 - kliknij !!!
Karta odpowiedzi R.03 - kliknij !!!

Świadectwa dla słuchaczy klasy III Liceum Ogólnokształcącego będą wydawane od 4 maja br., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru dokumentów ze względu na sytuację epidemiczną.


Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Zajęcia nadal będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem szkolnej platformy e-learningowej.
Uczniowie wszystkich klas ( poza klasami rolniczymi)znajdą materiały dla siebie na platformie http://moodle.ckusolec.edu.pl
Klasy rolnicze mogą korzystać z dotychczasowej swojej platformy http://e-nauka1.ckusolec.edu.pl
Słuchacze aby korzystać z materiałów powinni założyć konto na platformie z wykorzystaniem własnego adresu e-mail. Następnie odnaleźć klasę do której uczęszczają i nauczyciela prowadzącego, który w ramach swoich zajęć zamieści materiały. Aby korzystać z materiałów należy kliknąć "Zapisz" do wybranego kursu nauczyciela.
W razie problemów proszę o kontakt b.szewczyk@vp.pl

WIELKANOC 2020

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
Pracownikom i Słuchaczom Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
składam najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca
oraz odpoczynku w rodzinnym gronie.
Krzysztof Górski
Dyrektor CKU

Odznaczenia dla nauczycieli CKU w Solcu nad Wisłą

Miło mi poinformować Państwa, że nasi nauczyciele zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi. W dniu 20 października 2014 roku, w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się uroczystość odznaczenia nauczycieli z terenu działania delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli: Pani Dyrektor Delegatury Dorota Sokołowska, Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik. W imieniu Prezydenta RP, wicewojewoda Dariusz Piątek udekorował Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą: Panią Katarzynę Sas, Panią Annę Rolak i Pana Roberta Madeja.To nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Odznaczonym składamy serdeczne gratulacje.

Anita Madej


Listy rankingowe uczestnictwa w projekcie POKL
Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszar Wiejskich
"Wrocic do pracy - kompleksowe wsparcie dla osob bezrobotnych
w powiecie lipskim"

Zapraszamy osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie
gmin Sienno i Rzeczniów do uczestnictwa w projekcie POKL
Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
"Wrócić do pracy- kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych w powiecie lipskim".

Proszę o zapoznanie się z dokumentami:

WIELKANOC 2014

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
Pracownikom i Słuchaczom Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
składam najserdeczniejsze życzenia
zdrowych,radosnych i spokojnych
świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Anita Madej
Dyrektor CKUSEMESTR II 2013/2014!


Drodzy Słuchacze, zajęcia w semestr II rozpoczną się 1,2 lutego 2014r.
Pozostałe terminy zjazdów znajdą Państwo w harmonogramie.

Serdecznie zapraszamy!


Solec nad Wisłą: Zakup pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
Numer ogłoszenia: 509080 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załączniki


Solec nad Wisłą: Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
Numer ogłoszenia: 475694 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załączniki


Dziękuję Słuchaczom, Partnerom Szkoły i Pracownikom
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą za pomoc
i zaangażowanie podczas całościowej ewaluacji zewnętrznej
przeprowadzonej w Szkole Policealnej w Solcu nad Wisłą
oraz za wiele dobrych słów o naszej szkole.
Dzięki Wam możemy się cieszyć z uzyskanych wyników.

Dyrektor Anita Madej


Przeczytajcie! Raport z ewaluacji całościowej - Szkoła Policealna w Solcu nad WisłąSZANOWNI SŁUCHACZE

Informuję Was, że nasza szkoła została wylosowana przez Kuratorium Oświaty do ewaluacji całościowej. Badania w szkole rozpoczną się 9 marca 2013 r. Bardzo proszę o liczne przybycie
i godne reprezentowanie naszej szkoły.
Dyrektor Anita Madej"Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli kształcenia zawodowego"


więcej zdjęć - kliknij!
Od 16 lutego nauczyciele CKU rozpoczęli realizację kursu "Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli kształcenia zawodowego". Zajęcia prowadzi mgr Tadeusz Pękała. Kurs jest integralną częścią projektu POKL Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany- prowadzony przez Studium Doskonalenia Kadr w Radomiu.

DZIEŃ POMIARU CIŚNIENIA


więcej zdjęć - kliknij!
17 lutego w CKU w Solcu nad Wisłą słuchacze kierunku opiekun medyczny przeprowadzili dla słuchaczy innych kierunków badanie ciśnienia. Celem akcji było zwrócenie uwagi na to, by kontrolować swoje zdrowie i prowadzić świadomy, zdrowy tryb życia. Jest to ważne, bo dzięki profilaktyce można uchronić się od wielu schorzeń. A więc od dziś zwracamy uwagę na dietę, wypowiadamy walkę nałogom. Powiedzmy stop papierosom i ograniczmy spożywanie alkoholu do minimum. Zamieńmy czas spędzony przed telewizorem na długi spacer. Walczmy ze stresem, znajdźmy sobie jakieś odprężające zajęcie, które pozwoli nam choć na chwilę zapomnieć o narastających problemach życia codziennego.

Informacja dla słuchaczy


Od 1 lutego 2013 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą prowadzi kurs kwalifikacyjny w zawodzie blacharz samochodowy, rozpoczęty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie. Wszystkie zajęcia dla słuchaczy odbywają się w Siennie. Wszystkich KURSANTÓW serdecznie witamy w naszej placówce i życzymy wytrwałości w nauce i sukcesów na egzaminie z kwalifikacji. Dyrektor i Społeczność CKU w Solcu nad Wisłą

TERMINY ROZPOCZĘCIA SEMESTRU II

 • dla 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego i 2 klasy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego - Zjazd 1: 2,3 luty 2013
 • dla pozostałych - Zjazd 1: 9,10 luty 2010


Wizyta studyjna w Wyższej Szkole Biznesu im. Bpa Jana Chrapka w Radomiu

W środę 9 listopada uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą (głównie mieszkańcy Internatu) pojechali do Radomia, by wziąć udział w wizycie studyjnej w WSB im. Bpa Jana Chrapka. Było to możliwe dzięki projektowi „Aktywność fundamentem mojej przyszłości”- oddolne inicjatywy edukacyjne CKU w Solcu nad Wisłą współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowanemu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
Uczniowie wraz z opiekunami p. Haliną Szewczyk, Alicją Banią i Agatą Pałką-Plewniak zostali bardzo serdecznie przyjęci przez p. Dagmarę Makuch kierownika Działu Reklamy i Promocji Uczelni oraz dr Joannę Felczak Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Administracji. Panie poświęciły naszym uczniom około 2. godzin. Podczas tej wizyty uczniowie dowiedzieli się na czym polega studiowanie i jak ważny jest właściwy wybór ścieżki zawodowej, by móc zaspokoić potrzebę samorealizacji. Zwiedzili pomieszczenia Uczelni, w tym aulę główną i bibliotekę. Małgosia Myśliwiec i Monika Bąk na wyraźną zachętę pani Dziekan, stanęły za katedrą i wygłosiły nawet krótkie przemówienie.
Uwieńczeniem wizyty było zaproszenie na ciasteczka, sok, kawę i herbatę, z którego wszyscy chętnie skorzystali. Wizyta była bardzo udana. Po wyjściu z Uczelni uczniowie wraz z opiekunami pojechali do Galerii Słonecznej, gdzie w restauracji Pizza Hut zjedli smaczną pizzę i słodki deser. Do Solca wrócili o 16.00. Wszyscy są pod wrażeniem tej wspaniałej wycieczki.

Informacja dla słuchaczy II klasy w zawodzie
Technik rolnik !!!


W sobotę zajęcia praktyczne odbędą się w Wólce Lipowej- hodowla macior systemem domkowym. Proszę dojechać tam gdzie macie najbliżej: do szkoły na 8:00, lub do Tarłowa do lecznicy zwierząt na 8:30 lub do Wólki Lipowej na 9:10. PrzyjedĄcie- zajęcia będą bardzo ciekawe.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja dla słuchaczy I i II klasy w zawodzie
Technik rolnik !!!


Zajęcia praktyczne dla klasy I i II Technik rolnik odbędą się 2 paĄdziernika 2011r (niedziela) w Chwałowicach.
Prosimy o bezpośrednie przybycie do Chwałowic na godzinę 11.45 i skontaktowanie się tam na miejscu z prowadzącymi (Pani Lidia Morka, Pan Adam Schreiber,) w celu odnotowania obecności.
Prosimy o punktualne przybycie.

Serdecznie zapraszamy!

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2011/2012!


Drodzy Słuchacze
Serdecznie witamy po wakacjach. Mamy nadzieję, że miło spędziliście wolny czas,
a teraz z nową energią i zapałem powracacie do nauki w naszej szkole.
Szczególnie witamy słuchaczy klas pierwszych i życzymy wielu
sukcesów w nowym roku szkolnym.
Serdecznie zapraszamy!

ZJAZD I - 17,18 września 2011r.

1 lutego 2011 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą rozpoczęła się realizacja dwóch projektów:

 • „Opuść szeregi bezrobotnych - pracuj na swoim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.5)
 • „Aktywność fundamentem mojej przyszłości" – oddolne inicjatywy edukacyjne CKU w Solcu nad Wisłą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.5)

Obecnie trwa nabór chętnych do II edycji - Prosimy zgłaszać się do sekretariatu!!!

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół policealnych- czerwiec 2011 r. - pobierz

Etap pisemny wszystkie zawody:

 • technik administracji,
 • technik informatyk,
 • technik hotelarstwa,
 • technik rolnik,
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 • opiekun medyczny
13 czerwca 2011 roku , godz. 12.00 CKU

Etap Praktyczny:

 • Lista zdających etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 roku - pobierz
 • Lista zdających etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - 22 czerwca 2010 roku - pobierz
 • Lista zdających etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - 23 czerwca 2010 roku - pobierz
 • Lista zdających etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - lipiec 2010 roku - pobierz

!Harmonogram egzaminów maturalnych w 2010 roku - pobierz

WIELKANOC 2010

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
Pracownikom i Słuchaczom Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
składam najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca
oraz odpoczynku w rodzinnym gronie.
Anita Madej
Dyrektor CKU

TERMINY ROZPOCZĘCIA SEMESTRU II

 • dla 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego i 2 klasy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego - Zjazd 1: 6,7 luty 2010
 • dla pozostałych - Zjazd 1: 20,21 luty 2010

BOŻE NARODZENIE 2009

Wszystkim Pracownikom
i Słuchaczom Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Solcu nad Wisłą
Zdrowych i Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności i radości
w życiu zawodowym
i osobistym
życzy
Anita Madej
Dyrektor CKU

Galerie

Galeria CKU Solec

Projekty

PROJEKTY UNIJNE

Linki

Galeria CKU Solec

NASZA LOKALIZACJA !


Wyświetl większą mapę
Galeria zdjęć