Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Solcu nad Wisłą

SZKOŁA DARMOWA

Coat_of_arms_of_Poland-official

O Centrum

Charakterystyka jednostki

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą jest placówką publiczną dla słuchaczy dorosłych oferującą swoim klientom zdobywanie wiedzy i umiejętności w formach szkolnych (w trybie zaocznym) i pozaszkolnych (kursowych). Tu osoby dorosłe mogą zdobyć wykształcenie lub je uzupełnić, nauczyć się zawodu lub przekwalifikować. Nauka w CKU jest bezpłatna. Szkoła na bieżąco dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do oczekiwań potencjalnych słuchaczy i potrzeb lokalnego rynku pracy. Obecnie w ramach Centrum funkcjonują następujące typy szkół:

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
  • Szkoła Policealna,
  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie, nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioklasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum. Nauka trwa trzy lata (6 semestrów). Ukończenie liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.
Wszystkim licealistom zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Szkole Policealnej i na Kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Słuchacze mogą kształcić się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy: technik informatyk, technik administracji, technik hotelarstwa, technik ochrony fizycznej osób i mienia,technik rachunkowości, opiekun medyczny, oraz zdobywać uprawnienia na kursach rolniczych oraz kucharskich.
W CKU troszczymy się nie tylko o rozwój słuchaczy, ale także przywiązujemy dużą wagę do klimatu panującego w szkole. Wychodzimy z założenia, ze nauka w stresie jest nieefektywnym przedsięwzięciem. Pragniemy, by słuchacze dobrze się czuli w naszych szkołach, a po ukończeniu ciepło wspominali czas spędzony w szkole.
Słuchacze klas policealnych odbywają praktyki zawodowe zgodnie z kierunkiem kształcenia: w firmach ochroniarskich, domach pomocy społecznej, szpitalach, obiektach hotelowych i gastronomicznych, gospodarstwach indywidualnych, urzędach administracji samorządowej.

Kadra Pedagogiczna

Kadrę stanowią specjaliści do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Posiadają bogatą wiedzę teoretyczną i praktykę zawodową, co pozwala na wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu. Szkoła szczyci się dobrą kadrą nauczycielską nie tylko ze względu na kwalifikacje, ale również z uwagi na doskonałą współpracę z dorosłymi.

W pełnym wymiarze zatrudniony jest tylko dyrektor szkoły: Krzysztof Górski; pozostali zatrudnieni są w niepełnym wymiarze godzin.
W roku szkolnym 2022/2023 kadrę stanowią:

  • przedmioty ogólnokształcące:
  • przedmioty zawodowe:
Skip to content