Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Solcu nad Wisłą

SZKOŁA DARMOWA

Coat_of_arms_of_Poland-official

O Centrum

Charakterystyka jednostki

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą jest placówką publiczną dla słuchaczy dorosłych oferującą swoim klientom zdobywanie wiedzy i umiejętności w formach szkolnych (w trybie zaocznym) i pozaszkolnych (kursowych). Tu osoby dorosłe mogą zdobyć wykształcenie lub je uzupełnić, nauczyć się zawodu lub przekwalifikować. Nauka w CKU jest bezpłatna. Szkoła na bieżąco dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do oczekiwań potencjalnych słuchaczy i potrzeb lokalnego rynku pracy. Obecnie w ramach Centrum funkcjonują następujące typy szkół:

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
  • Szkoła Policealna,
  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie, nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioklasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum. Nauka trwa trzy lata (6 semestrów). Ukończenie liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.
Wszystkim licealistom zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Szkole Policealnej i na Kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Słuchacze mogą kształcić się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy: technik informatyk, technik administracji, technik hotelarstwa, technik ochrony fizycznej osób i mienia,technik rachunkowości, opiekun medyczny, oraz zdobywać uprawnienia na kursach rolniczych oraz kucharskich.
W CKU troszczymy się nie tylko o rozwój słuchaczy, ale także przywiązujemy dużą wagę do klimatu panującego w szkole. Wychodzimy z założenia, ze nauka w stresie jest nieefektywnym przedsięwzięciem. Pragniemy, by słuchacze dobrze się czuli w naszych szkołach, a po ukończeniu ciepło wspominali czas spędzony w szkole.
Słuchacze klas policealnych odbywają praktyki zawodowe zgodnie z kierunkiem kształcenia: w firmach ochroniarskich, domach pomocy społecznej, szpitalach, obiektach hotelowych i gastronomicznych, gospodarstwach indywidualnych, urzędach administracji samorządowej.

Kadra Pedagogiczna

Kadrę stanowią specjaliści do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Posiadają bogatą wiedzę teoretyczną i praktykę zawodową, co pozwala na wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu. Szkoła szczyci się dobrą kadrą nauczycielską nie tylko ze względu na kwalifikacje, ale również z uwagi na doskonałą współpracę z dorosłymi. Nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatorów do przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
W roku szkolnym 2022/2023 kadrę stanowią:

  • przedmioty ogólnokształcące: Małgorzata Jabłońska, Mariola Wielicka, Anita Madej, Agata Pałka-Plewniak, Dorota Urban, Marcin Węgłowski, Krzysztof Górski.
  • przedmioty zawodowe: Tomasz Bąk, Jarosław Binięda, Tomasz Wielicki, Krzysztof Górski, Piotr Majcher, Adam Majchrzyk, Marian Nowotnik, Marzena Pryciak, Katarzyna Gierasińska, Andrzej Kozak, Krzysztof Kręcki, Barbara Szewczyk, Halina Szew, Renata Kaczmarska, Justyna Małaczek, Monika Ambrozik .
Skip to content