Zapraszamy osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie
gmin Sienno i Rzeczniów do uczestnictwa w projekcie POKL
Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Wrócić do pracy- kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych w powiecie lipskim”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.