Miło mi poinformować Państwa, że nasi nauczyciele zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi. W dniu 20 października 2014 roku, w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się uroczystość odznaczenia nauczycieli z terenu działania delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli: Pani Dyrektor Delegatury Dorota Sokołowska, Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik. W imieniu Prezydenta RP, wicewojewoda Dariusz Piątek udekorował Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą: Panią Katarzynę Sas, Panią Annę Rolak Pana Roberta Madeja.To nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Odznaczonym składamy serdeczne gratulacje.

Anita Madej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.