Dziękuję Słuchaczom, Partnerom Szkoły i Pracownikom
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą za pomoc
i zaangażowanie podczas całościowej ewaluacji zewnętrznej
przeprowadzonej w Szkole Policealnej w Solcu nad Wisłą
oraz za wiele dobrych słów o naszej szkole.
Dzięki Wam możemy się cieszyć z uzyskanych wyników.

Dyrektor Anita Madej

Przeczytajcie! Raport z ewaluacji całościowej – Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.