Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Solcu nad Wisłą

SZKOŁA DARMOWA

Coat_of_arms_of_Poland-official

Opiekun Medyczny

Opiekun medyczny MED.14

Jeżeli cechują Cię empatia, cierpliwość, dokładność, spostrzegawczość, a także posiadasz zdolność wczuwania się w sytuację podopiecznych oraz umiejętność przewidzenia jak w danej chwili można ulżyć pacjentowi ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Twoje kwalifikacje jako opiekuna medycznego (po nowelizacji ustawy) to między innymi:

 • oznaczenie stężenia glukozy we krwi przy pomocy glukometru
 • prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów
 • żywienie dojelitowe przez PEG
 • pobieranie krwi żylnej
 • pielęgnacja rurki tracheotomijnej
 • rozpoznawanie problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku 
 • świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku 
 • współpraca z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem
 • wykonywanie czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe
 • wykonywanie wybranych czynności medycznych w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym

Twoje perspektywy na rynku pracy, jako opiekun medyczny znajdziesz pracę w:

 • oddziałach szpitalnych: oddziałach chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjnych, neurologii
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej
 • domach pacjentów (indywidualna opieka)
 • zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • szpitalach opieki długoterminowej
 • domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • sanatoriach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz hospicjach.
Skip to content