Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Solcu nad Wisłą

SZKOŁA DARMOWA

Coat_of_arms_of_Poland-official

Kierunki kształcenia

Zapraszamy do naszej szkoły!

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą zaprasza od lutego 2023 roku na następujące kierunki kształcenia:

  • Opiekun medyczny MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
  • Pszczelarz ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
  • Logistyk – SPL.01 Obsługa magazynów
  • Florysta OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznej
Zapisz się już dziś – kliknij Link do formularza rekrutacyjnego online.

 

Jeśli wolisz tradycyjną formę rekrutacji pobierz podanie, wypełnij i prześlij je do nas lub przynieś osobiście Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą.

PODANIE Szkoła policealna – opiekun medyczny

PODANIE KKZ – pszczelarz/ florysta/ logistyk

Więcej informacji o organizacji kształcenia w danym zawodzie uzyskasz pod numerem telefonu 736 064 256

Możesz także do nas napisać: ckusolec@wp.pl

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Podstawą nauczania jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej 516/01/SP/MEN/2001.01.03, przewidujący zajęcia edukacyjne z następujących przedmiotów:

podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia,
wybrane zagadnienia etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy,
wybrane zagadnienia z ekonomii, organizacji i zarządzania,
wybrane zagadnienia kryminalistyki, kryminologii i terroryzmu,
system prawa w Polsce,
wybrane zagadnienia prawa pracy,
wybrane zagadnienia prawa karnego i wykroczeń,
wybrane zagadnienia prawa administracyjnego,
wybrane zagadnienia prawa handlowego,
wybrane zagadnienia prawa finansowego,
organizacja ochrony osób i mienia,
taktyka i dokumentowanie działań ochronnych,
ochrona osób,
konwojowanie,
samoobrona i techniki interwencyjne,
wyszkolenie strzeleckie,
komputer w pracy zawodowej,
język angielski,
praktyka zawodowa.

Po ukończeniu nauki absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego uzyskują tytuł TECHNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB i MIENIA.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia w wyniku kształcenia w zawodzie powinien umieć: posługiwać się pojęciami z zakresu podstaw prawnych wykonywania zadań ochrony osób i mienia, organizować i realizować ochronę fizyczną osób i mienia, prowadzić działalność w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej, analizować stan potencjalnych zagrożeń oraz aktualny i perspektywiczny stan bezpieczeństwa chronionych obszarów, obiektów i urządzeń, kierować zespołami pracowników ochrony fizycznej i samodzielnie podejmować decyzje, prowadzić dokumentację wewnętrzną służb ochrony, sporządzać plan ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, dokonywać analizy czynników mających wpływ na tworzenie i funkcjonowanie wewnętrznych służb ochrony oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie koncesji , organizować współpracę specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami miejskimi.

Kształcimy w zawodach:

– Technik Administracji
– Technik Informatyk
– Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
– Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
– Opiekun Medyczny

Ponadto u nas możesz zdobyć wykształcenie średnie w Liceum Ogólnokształcącym Dla Dorosłych oraz na kursach kwalifikacyjnych:

– Technik Rolnik
– Technik Logistyk
– Technik Hotelarstwa oraz inne

Nasze atuty:

– wykwalifikowana, przyjazna słuchaczom kadra nauczycielska
– nowoczesna baza dydaktyczna
– trzy multimedialne pracownie komputerowe
– dostęp do Internetu
– udogodnienia dla osób pracujących

INFORMACJA I ZAPISY:

Sekretariat tel.: 736 064 256
E-mail: ckusolec@wp.pl
ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą,
www.ckusolec.edu.pl

Skip to content