Solec nad Wisłą: Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
Numer ogłoszenia: 475694 – 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załączniki
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.