Platformy e-larningowe CKU Solec

E-Nauka CKU Solec
E-Nauka CKU Solec
E-dukacj@ CKU Solec
WiedzaToKapitał

Przydatne linki

Biuletyn Informacji publicznej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą realizuje projekt:
"STAŻ I DODATKOWE UPRAWNIENIA PODSTAWĄ SUKCESU W ZAWODZIE"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet X: Edukacja dla rozwoju
Działanie 10.3: Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1: Doskonalenie zawodowe uczniów

Celem projektu jest wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego słuchaczy Szkoły Policealnej CKU w Solcu nad Wisłą poprzez udział w działaniach projektu w okresie 01.09.2017r. – 31.08.2019r.
Całkowita wartość projektu: 555 441,54 PLN
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 449730,34 zł.

Główne działanie projektu:
  • - staż zawodowy za odbycie, którego słuchacz otrzymuje wynagrodzenie miesięczne netto w wysokości 2400 zł (zaplanowano staże jedno, dwu i trzymiesięczne);
  • -dodatkowe uprawnienia: uzyskanie kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości, uzyskanie certyfikatu ECDL STANDARD w zakresie kompetencji ICT, uzyskanie licencji detektywa.


W związku z realizacją projektu prosimy składać oferty na poniższe zapytania:

PROJEKTY ZREALIZOWANEGalerie

Galeria CKU Solec

Projekty

PROJEKTY UNIJNE

Linki

Galeria CKU Solec

NASZA LOKALIZACJA !


Wyświetl większą mapę
Galeria zdjęć