Platformy e-larningowe CKU Solec

E-Nauka CKU Solec
E-Nauka CKU Solec
E-dukacj@ CKU Solec
WiedzaToKapitał

Przydatne linki

Biuletyn Informacji publicznej

Projekty europejskie

Placówka zrealizowała dwa projekty europejskie: ”Uczmy się języków obcych” i „Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 r.”. Pierwszy z nich prowadzony był w ramach priorytetu 2-Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, zaś jego wartość wynosiła 83 520 PLN. Realizowany był on w okresie 15.12.2005- 30.03.2007 r. Celem nadrzędnym projektu było zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców powiatu lipskiego w zakresie dostosowywania umiejętności i kwalifikacji do wymogów regionalnego rynku pracy, w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 15 kursów językowych: 13 języka angielskiego i 2 języka niemieckiego. Kursy były bezpłatne dla uczestników, trwały 100 godzin, a skierowane były do pracujących osób dorosłych, które z  własnej inicjatywy chciały podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Odbywały się w póĽnych godzinach popołudniowych we wszystkie dni tygodnia. Łącznie ukończyło je 154 osoby, a rozpoczynało naukę ponad 200.
Szkoła Policealna przystąpiła do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 r.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i została wyposażona w nowoczesną pracownię typu Microsoft. Termin realizacji zadania : 23 czerwca 2008 r. Wartość projektu: 74 802,6 zł. Otrzymaliśmy 19 komputerów, wideoprojektor, dwie drukarki, dwa skanery i oprogramowanie.

Galerie

Galeria CKU Solec

Projekty

PROJEKTY UNIJNE

Linki

Galeria CKU Solec

NASZA LOKALIZACJA !


Wyświetl większą mapę
Galeria zdjęć