Platformy e-larningowe CKU Solec

E-Nauka CKU Solec
E-Nauka CKU Solec
E-dukacj@ CKU Solec
WiedzaToKapitał

Przydatne linki

Biuletyn Informacji publicznej

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Podstawą nauczania jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej 516/01/SP/MEN/2001.01.03, przewidujący zajęcia edukacyjne z następujących przedmiotów:

Po ukończeniu nauki absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego uzyskują tytuł TECHNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB i MIENIA.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia w wyniku kształcenia w zawodzie powinien umieć: posługiwać się pojęciami z zakresu podstaw prawnych wykonywania zadań ochrony osób i mienia, organizować i realizować ochronę fizyczną osób i mienia, prowadzić działalność w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej, analizować stan potencjalnych zagrożeń oraz aktualny i perspektywiczny stan bezpieczeństwa chronionych obszarów, obiektów i urządzeń, kierować zespołami pracowników ochrony fizycznej i samodzielnie podejmować decyzje, prowadzić dokumentację wewnętrzną służb ochrony, sporządzać plan ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, dokonywać analizy czynników mających wpływ na tworzenie i funkcjonowanie wewnętrznych służb ochrony oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie koncesji , organizować współpracę specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami miejskimi.

Galerie

Galeria CKU Solec

Projekty

PROJEKTY UNIJNE

Linki

Galeria CKU Solec

NASZA LOKALIZACJA !


Wyświetl większą mapę
Galeria zdjęć