Platformy e-larningowe CKU Solec

E-Nauka CKU Solec
E-Nauka CKU Solec
E-dukacj@ CKU Solec
WiedzaToKapitał

Przydatne linki

Biuletyn Informacji publicznej

Powstanie szkoły

W dniu 30 czerwca 2004 uchwałą nr XX/121/2004 Rada Powiatu w Lipsku założyła Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą o strukturze organizacyjnej:

Organem prowadzącym szkołę jest powiat lipski. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Siedziba placówki znajduje się w budynku liceum, ul. Łoteckiego 24.„Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą korzysta z bazy dydaktycznej, biblioteki i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego”- zapis ze statutu CKU w Solcu.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą rozpoczęło działalność edukacyjną z dniem 1 września 2005 r.

Ośrodek Egzaminacyjny

Oprócz oferty edukacyjnej szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, przeprowadzającym egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik informatyk, technik administracji, technik hotelarstwa, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekun w domu pomocy społecznej, technik obsługi turystycznej.

Instytucja szkoleniowa

Jesteśmy instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem: 2.14/00155/2006.

Galerie

Galeria CKU Solec

Projekty

PROJEKTY UNIJNE

Linki

Galeria CKU Solec

NASZA LOKALIZACJA !


Wyświetl większą mapę
Galeria zdjęć