INFORMACJA

Sesja egzaminacyjna odbędzie się 13,14 oraz 20,21 czerwca z wykorzytsaniem platformy e-learningowej. Słuchacze proszeni są o skontaktowanie się z prowadzącymi zajęcia na platformie e-learningowej bądź poprzez mesengera, e- maila. Harmonogram egzaminów – Sesja Lato 2020 – kliknij

INFORMACJA

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Zajęcia nadal będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem szkolnej platformy e-learningowej. Uczniowie wszystkich klas ( poza klasami rolniczymi)znajdą materiały dla siebie na platformie http://moodle.ckusolec.edu.pl Klasy rolnicze mogą korzystać z dotychczasowej swojej platformy http://e-nauka1.ckusolec.edu.pl Słuchacze aby korzystać z materiałów powinni założyć konto na […]

INFORMACJA

Listy rankingowe uczestnictwa w projekcie POKL Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszar Wiejskich „Wrocic do pracy – kompleksowe wsparcie dla osob bezrobotnych w powiecie lipskim” Listy rankingowe – mężczyźni Listy rankingowe – kobiety

INFORMACJA

Świadectwa dla słuchaczy klasy III Liceum Ogólnokształcącego będą wydawane od 4 maja br., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru dokumentów ze względu na sytuację epidemiczną.

WIELKANOC 2020

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Pracownikom i Słuchaczom Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą składam najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz odpoczynku w rodzinnym gronie. Krzysztof Górski Dyrektor CKU

Odznaczenia dla nauczycieli CKU w Solcu nad Wisłą

Miło mi poinformować Państwa, że nasi nauczyciele zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi. W dniu 20 października 2014 roku, w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się uroczystość odznaczenia nauczycieli z terenu działania delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli: Pani Dyrektor Delegatury Dorota Sokołowska, Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Mazowiecki Kurator […]

WIELKANOC 2014

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Pracownikom i Słuchaczom Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych,radosnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie. Anita Madej Dyrektor CKU

INFORMACJA

Solec nad Wisłą: Zakup pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą Numer ogłoszenia: 509080 – 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załączniki Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Załącznik nr 2 – Projekt umowy Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia […]

INFORMACJA

Solec nad Wisłą: Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą Numer ogłoszenia: 475694 – 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załączniki Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Załącznik nr 2 – Projekt umowy Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków oraz […]

Informacja

Wizyta studyjna w Wyższej Szkole Biznesu im. Bpa Jana Chrapka w Radomiu W środę 9 listopada uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą (głównie mieszkańcy Internatu) pojechali do Radomia, by wziąć udział w wizycie studyjnej w WSB im. Bpa Jana Chrapka. Było to możliwe dzięki projektowi „Aktywność fundamentem mojej przyszłości”- oddolne inicjatywy edukacyjne CKU […]